Badanie gleb, ziem i podłoży  ogrodniczych (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie podłoża ogrodniczego (pH w wodzie, P, K, Mg, Cl, N-NO3, N-NH4, zasolenie ) – 52,48

Mikroelementy (C, Fe, Zn, Mn) – 34,99

Pobieranie próbki gleby – warstwa wierzchnia – 18,75

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie (2 próbki) – 37,49

Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych – 18,75

 

W celu ustalenia wysokości opłat dla innych zakresów badań prosimy o kontakt:

  • w sprawie analiz tel. 89 533 20 92 w. 39
  • w sprawie pobierania próbek, zaleceń nawozowych itp. tel. 89 533 20 92 w. 36