Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn, NIP 7393413960, REGON 519611710, tel./fax: (089) 533 20 92, email: olsztyn@schr.gov.pl. Szczegółowe informacje dostępne są po zeskanowaniu kodu QR, na stronie WWW administratora pod adresem https://idpo.pl/klauzula.php?id=MTA1NF81Nl8zMzg= oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48 511 793 443.