UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup urządzeń dozujących związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

PROW
UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby, współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

PROW
UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup młynów glebowych związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za moni-torowanie działań określonych w przepisach.

PROW
UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby w monitoringu PROW 2014-2020, współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

PROW