1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu. Czytaj dalej…
  2. Dokumenty do pobrania dotyczące planów nawożenia:
    struktura zasiewów
    zwierzęta w gospodarstwie
    – zlecenie na sporządzenie planu
    – zlecenie na opiniowanie planu
  3. Program azotanowy – wymogi, przykłady, niezbędne informacje. Czytaj dalej…