Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie.

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, 7:00 – 15:00

Przyjmowanie próbek:
poniedziałek – piątek, 7:00 – 14:30

Dyrektor
mgr inż. Czesław Lewandowski

Główny Księgowy
mgr inż. Marzena Olchowy

Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
mgr inż. Małgorzata Lamcha

Kierownik Działu Laboratoryjnego
dr inż. Mariusz Brzeziński

Dojazd do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie:

ul. Kołobrzeska 11
10-444 Olsztyn
tel/fax: (089) 533 20 92
e-mail: olsztyn@schr.gov.pl