pobieranie probekBadanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

„Podstawą racjonalnego nawożenia jest ocena stanu agrochemicznego gleby.”

Najważniejszymi wskaźnikami decydującymi o urodzajności gleby są odczyn oraz zasobność w przyswajalny potas, fosfor i magnez.

Badania w takim zakresie powinny być wykonywane co 4 lata.

Specjaliści Terenowi Stacji organizują szkolenia bezpośrednio we wsiach lub gospodarstwach klientów, na których przedstawiają ofertę Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie.

Na szkoleniach rozdawany jest niezbędny sprzęt (pudełka, laski) oraz druki. Specjaliści udzielają instruktażu i pomocy w wypełnianiu dokumentów, ustalają terminy i miejsca odbioru prób oraz, z upoważnienia dyrektora Stacji, pobierają opłatę za badania.

Możliwe jest również indywidualne pobieranie prób przez klientów i dostarczenie ich do Stacji (sprzęt oraz dokumenty można otrzymać w Okręgowej Stacji – druki znajdują się również w dziale „Obsługa klienta”).

Klienci mogą także umawiać się indywidualne ze specjalistami terenowymi w celu pobrania próbek glebowych. Dane kontaktowe poszczególnych Specjalistów znajdują się w dziale „Zasięg terytorialny”.