Badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, magnez, potas) – 13,12

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo) – 34,99

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) – 52,48

Badanie gleb mineralnych i organicznych (ceny brutto w zł/próbkę)

Skład granulometryczny (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb

doradztwa rolniczego) – 37,49

Skład granulometryczny (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 46,86

Próchnica metodą Tiurina (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego, wraz z preparatyką) – 34,36

Próchnica metodą Tiurina (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 40,61

Azot mineralny (0-60 cm) – 2 próbki – 28,12

Azot mineralny (0-90 cm) – 3 próbki – 42,48

Azot ogólny (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego) – 74,98

Azot ogólny (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 84,35

Siarka siarczanowa (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego) – 37,49

Siarka siarczanowa (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 46,86

Badanie gleby pod zastosowanie osadów ściekowych (pH, P2O5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) – 423,05

Pobieranie próbki gleby – warstwa wierzchnia – 18,75

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie (2 próbki) – 37,49

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze – 56,24

Ustalenie zalecanej dawki wapna – 2,13

Badanie gleb, ziem i podłoży  ogrodniczych (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie podłoża ogrodniczego (pH w wodzie, P, K, Mg, Cl, N-NO3, N-NH4, zasolenie ) – 52,48

Mikroelementy (Cu, Fe, Zn, Mn) – 34,99

Pobieranie próbki gleby – warstwa wierzchnia – 18,75

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie (2 próbki) – 37,49

Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych – 18,75

Badanie osadu ściekowego (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie osadu ściekowego (pH w wodzie, sucha pozostałość, substancja organiczna, P, Ca, Mg, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg) – 666,75

Pobieranie próbki osadu ściekowego – 104,97

Badanie nawozu (ceny brutto w zł/próbkę)

Nawóz naturalny (N,P,K) – 149,97

Wapno nawozowe  (zawartość CaO) – 112,47

Wapno nawozowe zawierające magnez (zawartość CaO i MgO) – 187,45

Mocznik (zawartość N) – 81,23

Azotan amonu (zawartość N) – 93,73

Nawóz wieloskładnikowy zawierający azot, fosfor i potas  (zawartość N amonowego, P rozpuszczalnego w wodzie, K rozpuszczalnego w wodzie) – 399,90

Pobieranie próbki nawozów mineralnych lub wapna nawozowego – 74,98

Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych – 104,97

Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych – 209,95

Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych – 104,97

Pobieranie próbki nawozów mineralnych płynnych – 87,48

W celu ustalenia wysokości opłat dla innych zakresów badań prosimy o kontakt:

  • w sprawie analiz tel. 89 533 20 92 w. 39
  • w sprawie pobierania próbek, zaleceń nawozowych itp. tel. 89 533 20 92 w. 36