Misją Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie jest służenie rolnictwu
poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy o stanie środowiska rolnego.

 plany-1

PLANY
NAWOŻENIA

 zalecenia-2

ZALECENIA
NAWOZOWE

 mapy-3

MAPY POTRZEB WAPNOWANIA
I ZASOBNOŚCI GLEB

Organizuje:

szkolenia
SZKOLENIA
W ZAKRESIE NAWOŻENIA
I WAPNOWANIA GLEB

doradzwo
DORADZTWO
NAWOZOWE

probki
ORGANIZACJĘ POBIERANIA
PRÓBEK DO BADAŃ

Oferuje usługi w zakresie:
probowki zielone
  • analiz gleb mineralnych i organicznych na zawartość makro- i mikroskładników przyswajalnych,
  • analiz gleb, podłoży, wód i pożywek ogrodniczych
  • analiz gleb i roślin na zawartość metali ciężkich,
  • analiz roślin,
  • analiz nawozów,
  • analiz osadów ściekowych i ścieków.