Misją Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie jest służenie rolnictwu
poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy o stanie żyzności gleby i jakości płodów rolnych.

 plany-1

PLANY
NAWOŻENIA

 zalecenia-2

ZALECENIA
NAWOZOWE

 mapy-3

MAPY POTRZEB WAPNOWANIA
I ZASOBNOŚCI GLEB

Organizuje:

szkolenia
SZKOLENIA
W ZAKRESIE NAWOŻENIA
I WAPNOWANIA GLEB

doradzwo
DORADZTWO
NAWOZOWE

probki
POBIERANIE
PRÓBEK DO BADAŃ

Oferuje usługi w zakresie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjne współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.