Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

Opracowuje:

plany nawożenia,

zalecenia nawozowe,

mapy  potrzeb wapnowania
i zasobności gleb.

 
Prowadzi:

szkolenia 
w  zakresie nawożenia 
i wapnowania gleb,

doradztwo  nawozowe,

organizację pobierania próbek do badań.

 


Liczba odwiedzin:

Internetowe liczniki

 

 

 


Dnia 1 marca 2000 roku Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - AB 277, wydany przez Polskie Centrum AkredytacjiOferty praktyk dla studentów


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1. Asystent w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 89 533 20 92 lub mailowo pod adresem praktyka.olsztyn@schr.gov.pl
Dział Laboratoryjny
akredytowany przez
Polskie Centrum Akredytacji:

Oferuje  usługi  w  zakresie:

analiz  gleb mineralnych
i organicznych na zawartość makro-
i mikroskładników przyswajalnych,

analiz  gleb, podłoży, wód i pożywek ogrodniczych

analiz gleb i roślin na zawartość metali ciężkich,

analiz  roślin,

analiz  nawozów,

analiz  osadów ściekowych i ścieków.