Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:

Opracowuje:

plany nawożenia,

zalecenia nawozowe,

mapy  potrzeb wapnowania
i zasobności gleb.

 
Prowadzi:

szkolenia 
w  zakresie nawożenia 
i wapnowania gleb,

doradztwo  nawozowe,

organizację pobierania próbek do badań.

 


Liczba odwiedzin:

Internetowe liczniki

 

 

 


Dnia 1 marca 2000 roku Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - AB 277, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Dział Laboratoryjny
akredytowany przez
Polskie Centrum Akredytacji:

Oferuje  usługi  w  zakresie:

analiz  gleb mineralnych
i organicznych na zawartość makro-
i mikroskładników przyswajalnych,

analiz  gleb, podłoży, wód i pożywek ogrodniczych

analiz gleb i roślin na zawartość metali ciężkich,

analiz  roślin,

analiz  nawozów,

analiz  osadów ściekowych i ścieków.