Misją Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie jest służenie rolnictwu
poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy o stanie żyzności gleby i jakości płodów rolnych.

Naszym klientom zapewniamy dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań.

 plany-1

PLANY
NAWOŻENIA

 zalecenia-2

ZALECENIA
NAWOZOWE

 mapy-3

MAPY POTRZEB WAPNOWANIA
I ZASOBNOŚCI GLEB

Organizuje:

szkolenia
SZKOLENIA
W ZAKRESIE NAWOŻENIA
I WAPNOWANIA GLEB

doradzwo
DORADZTWO
NAWOZOWE

probki
POBIERANIE
PRÓBEK DO BADAŃ

Oferuje usługi w zakresie: