Badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, magnez, potas) – 13,12

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo) – 34,99

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) – 52,48

Badanie gleb mineralnych i organicznych (ceny brutto w zł/próbkę)

Skład granulometryczny (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb

doradztwa rolniczego) – 37,49

Skład granulometryczny (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 46,86

Próchnica metodą Tiurina (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego, wraz z preparatyką) – 34,36

Próchnica metodą Tiurina (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 40,61

Azot mineralny (0-60 cm) – 2 próbki – 28,12

Azot mineralny (0-90 cm) – 3 próbki – 42,48

Azot ogólny (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego) – 74,98

Azot ogólny (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 84,35

Siarka siarczanowa (w przypadku wykonywania badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego) – 37,49

Siarka siarczanowa (wraz z przygotowaniem próbki i preparatyką) – 46,86

Badanie gleby pod zastosowanie osadów ściekowych (pH, P2O5, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) – 423,05

Pobieranie próbki gleby – warstwa wierzchnia – 18,75

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie (2 próbki) – 37,49

Pobieranie próbki gleby – warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze – 56,24

Ustalenie zalecanej dawki wapna – 2,13

 

W celu ustalenia wysokości opłat dla innych zakresów badań prosimy o kontakt:

  • w sprawie analiz tel. 89 533 20 92 w. 39
  • w sprawie pobierania próbek, zaleceń nawozowych itp. tel. 89 533 20 92 w. 36