Bazarek WMODR to miejsce w którym znajdziesz producentów rolnych
z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Twojego powiatu oferujących zawsze świeże i najwyższej jakości produkty rolne.

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie, jeszcze do niedawna tętniących życiem targowisk lokalnych, na których konsumenci zaopatrywali się w dobrą, polską żywność od „rolnika”.
Wielu z producentów warzyw i owoców ma dziś ograniczony zbyt swoich produktów z powodu zamknięcia targowisk oraz innych miejsc, do których dostarczali swoje produkty np. barów, restauracji czy stołówek.

Aby wesprzeć producentów rolnych z naszego regionu w sprzedaży wytworzonych przez nich produktów WMODR udostępnił na portalu społecznościowym facebook 20 grup dyskusyjnych o nazwie „Bazarek WMODR” – 19 bazarków dla poszczególnych powiatów oraz bazarek wojewódzki, na którym prezentowane będą oferty produktów unikalnych w skali województwa. Dzięki temu narzędziu producenci będą mogli nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego,
a kupujący zamieścić ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie nie pośredniczy w transakcjach, nie pobiera od nich prowizji, nie odpowiada za ewentualne roszczenia – udostępnia tylko miejsce
do komunikacji pomiędzy producentami żywności a odbiorcą końcowym.

Zapraszamy do wizyty na „Bazarkach WMODR”, których wykaz wraz z przekierowaniem do serwisu facebook znajdą Państwo poniżej:

Bazarek WMODR warmińsko-mazurski

Bazarek WMODR powiat bartoszycki

Bazarek WMODR powiat braniewski

Bazarek WMODR powiat działdowski

Bazarek WMODR powiat elbląski

Bazarek WMODR powiat ełcki

Bazarek WMODR powiat giżycki

Bazarek WMODR powiat gołdapski

Bazarek WMODR powiat iławski

Bazarek WMODR powiat kętrzyński

Bazarek WMODR powiat lidzbarski

Bazarek WMODR powiat mrągowski

Bazarek WMODR powiat nidzicki

Bazarek WMODR powiat nowomiejski

Bazarek WMODR powiat olecki

Bazarek WMODR powiat olsztyński

Bazarek WMODR powiat ostródzki

Bazarek WMODR powiat piski

Bazarek WMODR powiat szczycieński

Bazarek WMODR powiat węgorzewski