Dawki składników nawozowych należy ustalać na podstawie potrzeb nawozowych roślin, na które składają się ilość składników pobranych z określonym plonem rośliny oraz ich ilość, jaka może być pobrana z gleby bez szkody dla jej żyzności. Szczególnego podkreślenia wymaga azot, którego dawka powinna być możliwie precyzyjnie dobrana, dlatego przy ustalaniu dawek azotu istotna jest znajomość zawartości azotu mineralnego Nmin w glebie. W celu bardziej precyzyjnego zaplanowania nawożenia tym składnikiem konieczne jest wykonanie analizy gleby na zawartość Nmin w próbce gleby pobranej przed zastosowaniem pierwszej dawki nawozów azotowych.

Roczna dawka nawozów naturalnych nie może przekraczać ilości zawierającej 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych. Dawki nawozów naturalnych należy ustalać według zawartości w nich tzw. azotu działającego. Azot działający wykazuje takie samo działanie nawozowe jak azot nawozów mineralnych. Gnojówkę i gnojowicę powinno się stosować na nieobsianą glebę, najlepiej w okresie wczesnej wiosny. Dopuszcza się stosowanie tych nawozów naturalnych pogłównie na rośliny, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub na krótko przed ich skarmianiem przez zwierzęta. Optymalnym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna, może być wywożony również w okresie późnej jesieni. Nawozy naturalne muszą być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych na użytkach zielonych. Należy unikać wywożenia obornika  w okresie późnego lata lub wczesnej jesieni z uwagi na możliwe straty azotu zarówno w formie gazowej (amoniak), jak i w formie przesiąków do wód gruntowych (azotany).

Azotowe nawozy mineralne należy stosować w okresach bezpośrednio poprzedzających maksymalne zapotrzebowanie roślin. Wskazany jest podział całkowitej dawki nawozów azotowych na kilka części i zastosowanie ich w fazie wzrostu wegetatywnego roślin, z uwzględnieniem stanu i wyglądu łanu.

Nawozy powinny być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni pola lub użytku zielonego, na które są przeznaczone. Wymaga to użycia właściwego sprzętu i jego starannej regulacji.