Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie na rzecz ogrodnictwa wykonuje analizy:

  • gleb z upraw polowych i sadowniczych w zakresie kwasowości (pH) i zawartości form przyswajalnych składników pokarmowych (azotu, fosforu, potasu, magnezu, boru, miedzi, manganu, cynku, żelaza);
  • gleb, ziem i podłoży ogrodniczych na zasobność w składniki pokarmowe (azotu, fosforu, potasu, magnezu, boru, miedzi, manganu, cynku, żelaza), a także zakwaszenie i zasolenie oraz chlorki;
  • warzyw i owoców na zawartość azotanów;

ponadto opracowuje

 

Zapraszamy do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, oferujemy badania na wysokim poziomie jakościowym oraz fachowe doradztwo nawozowe prowadzone z zachowanie zasad dobrej praktyki profesjonalnej.