Badanie nawozu (ceny brutto w zł/próbkę)

Nawóz naturalny płynny (N,P,K) – 93,74

Nawóz naturalny stały (N,P,K) – 137,48

Wapno nawozowe  (zawartość CaO) – 112,47

Wapno nawozowe zawierające magnez (zawartość CaO i MgO) – 187,45

Mocznik (zawartość N) – 81,23

Azotan amonu (zawartość N) – 93,73

Nawóz wieloskładnikowy zawierający azot, fosfor i potas  (zawartość N amonowego, P rozpuszczalnego w wodzie, K rozpuszczalnego w wodzie) – 399,90

Pobieranie próbki nawozów mineralnych lub wapna nawozowego – 74,98

Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych – 104,97

Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych – 209,95

Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych – 104,97

Pobieranie próbki nawozów mineralnych płynnych – 87,48

 

W celu ustalenia wysokości opłat dla innych zakresów badań prosimy o kontakt:

  • w sprawie analiz tel. 89 533 20 92 w. 39
  • w sprawie pobierania próbek, zaleceń nawozowych itp. tel. 89 533 20 92 w. 36