Badanie osadu ściekowego (ceny brutto w zł/próbkę)

Badanie osadu ściekowego (pH w wodzie, sucha pozostałość, substancja organiczna, P, Ca, Mg, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg) – 666,75

Pobieranie próbki osadu ściekowego – 104,97

 

W celu ustalenia wysokości opłat dla innych zakresów badań prosimy o kontakt:

  • w sprawie analiz tel. 89 533 20 92 w. 39
  • w sprawie pobierania próbek, zaleceń nawozowych itp. tel. 89 533 20 92 w. 36