Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w roku 2022 z dofinansowania do zakupu wapna mogą korzystać gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (maksymalnie 75 ha w ciągu roku). Komunikaty o naborze wniosków należy już teraz śledzić na stronach WFOŚiGW.

Na podanych poniżej stronach znajdują się aktualne informacje dotyczące PWG oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z regulaminem:

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie